با زبون دل خونده شه  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 28 شهریور‌ماه سال 1386

دعای روز ششم

 

خدایا وامگذار مرا در این روزکه در پی نافرمانیت روم , ومزن مرا به تازیانهُ کیفر ودور وبرکنارم

 

بداراز موجبات خشمت وبه حق احسان ونعمتهای بیشمار تو ای حدٌ نهایی علاقه واشتیاق مشتاقان.

 

دعای روز پنجم

 

پروردگارا قرار بده در این روز از آمرزش جویان وقرار بده مرا ار بندگان شایسته وفرمانبردارت

 

وقرار بده مرا در این روز از دوستان نزدکت به مهربانی خودت ای مهربانترین مهربانان.

 

دعای روز چهارم

 

خدایا نیرومندم نما در آن روز به پاداش دستور فرمانت وبچشان در آن شیرینی یادت را و

 

مهیّا کن مرا در آن روز برای انجام سپاس گذاریت وبه کرم خودت ونگهدار مرا در این

 

 روز به نگاه داریت وپرده پوشی خودت ای بیناترین بینایان

 

دعای روز سوم

 

خدایا روزی کن مرا درآن روز هوش وخود آگاهی را ودور بدار درآن روز از نادانی و

 

گمراهی وقرار بده مرا بهره وفایده از هر چیزی که فرود آوری در آن به بخشش

 

خودت ای بخشنده ترین بخشندگان.

 

دعای روز دوم

 

خدایا نزدیک کن مرا دراین ماه بسوی خوشنودیت وبرکنارم دار درآن خشم وانتقامت و

 

توفیق ده مرا درآن برای خواندن آیات قرآن به رحمت خودت ای مهربانترین مهربانان.

 

دعای روز اول ماه مبارک رمضان

 

خدایا قراربده روزه مرا در آن روزه داران واقعی  وقیام وعبادتم را درآن قیام شب زنده داران

 

 وبیداریم نما درآن از خواب بیخبران وببخش به من جنایتم را در این روز ای معبود

 

 جهانیان ودر گذر ازمن ای بخشندهُ جنایتکاران.