اندیشه کن  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 28 شهریور‌ماه سال 1386

دعای روز هفتم

 

 خدایا یاری کن مرا در این روز بر روزه گرفتن وعبادت و بر کنارم داردر آن از بیهودگی

 

 وگناهان وروزیم کن در آن یادت را برای همیشه وتوفیق خودت ای راهنمای گمراهان.

 

یا حق