روز هشتم  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 29 شهریور‌ماه سال 1386

دعای روز هشتم

 

خدایا روزیم کن درآن ترحمٌ بر یتیمان وطعام نمودن بر مردمان وافشاء سلام و

 

مصاحبت کریمان به فضل خودت ای پناه آرزومندان.

 

 یا حق *****