رزو نهم  چاپ
تاریخ : جمعه 30 شهریور‌ماه سال 1386

دعای روز نهم

پروردگارا قرار ده برایم درآن بهرهای از رحمت فراوانت وراهنماییم کن در آن

به برهان وراهای درخشانت وبگیر پیشانیم به سوی رضایت همه جانبه ات به

 دوستی خود ای آرزوی مشتاقان..*******************

یا حق