ستاره دهم  چاپ
تاریخ : شنبه 31 شهریور‌ماه سال 1386

دعای روز دهم

 

خدایا قرار بده مرا در این روز از متوکّلان درگاهت ومقرّرکن در آن ازکامروایان

 

حضرتت ومقرّرفرما در آن از مقرّبان  در گاهت به احسانت ای نهایت همه همّت وجویندگان

 

چه زود گذشت ده روز ازاین ماه قشنگ وبا حال