روزنه ای به سوی خدا  چاپ
تاریخ : دوشنبه 2 مهر‌ماه سال 1386

 در ایستگاه دوازدهم

 

  دعای روز دوازدهم  ماه مبارک رمضان

 

خدایا زینت ده مرا آن با پوشش وپاکدامنی و بپوشانم در آن با جامهْ قناعت وخودداری

 

 وادارم نما در آن برعدل وانصاف وآسوده ام  در آن ازهرچیز که می ترسم

 

به نگاهداری خودت  ای نگه دار ترسناکان.

 

****یا حق ***