روشنی به سوی خدا در  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 3 مهر‌ماه سال 1386

دعای روزسیزدهم

 

خدایا پاکیزه ام کن در این روز از چرک وکثافت وشکیباییم ده در آن به آنچه

 

 مقدّر است شدنی ها وتوفیقم ده در آن برای تقوی و همنشینی با نیکان به یاریت

 

ای روشنی چشم مستمندان.