دریچه ای به سوی خدا در  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 4 مهر‌ماه سال 1386

دعای روز چهاردهم

 

 

         خدایا مؤآخذه مکن مرا در این روز به لغزشها ودرگذر از من در آن از خطاها و

 

    بیهودگیها وقرار مده مرا در آن نشانه تیر بلاء ها و آفات ؛ ای عزّت دهندۀ مسلمانان

 

یا حق