به سوی او در ایستگاه ............****  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 5 مهر‌ماه سال 1386

دعای روز پانزدهم

 

یا ربّ ! روزی کن مرا در آن فرمانبرداری فروتنان وبگشا سینه ام در آن به بازگشت

 

 دلدادگان به امان دادنت ای امان ترسناکان

 

 

پروردگارا برساکنان قبور شادی وسرور در آور

 

خداوندا هر نیازمندی را بی نیاز کن

 

الهی هر گرسنه ای را سر گردان

 

          آمین