دریچه ای به رحمت خدا در  چاپ
تاریخ : جمعه 6 مهر‌ماه سال 1386

              دعای روز شانزدهم

خدایا توفیقم ده در آن به سازش کردن نیکان و دورم دار درآن از رفاقت بدان و

 

جایم ده درآن با مهرت به سوی خانه آرامش به خدایی خودت ای معبود جهانیان.

 

خداوندا هر برهنه ای را بپوشان

 

 

خداوندا وام هر بدهکار را بپرداز

 

خداوندا برهر گرفتار ورنج وبلاگشایش بده.

 

     چشم به هم زدیم ۱۶ روز از این ماه پر برکت گذشت راستی چقدر بهره بردیم؟ 

********به امید حق********