راهی زلال به سوی خدا در  چاپ
تاریخ : دوشنبه 9 مهر‌ماه سال 1386

دعای روز نوزدهم

خدایا زیاد بگردان در این روز بهره مرا از برکاتش وآسان کن راه مرا بسوی خیرهایش

 

و محروم مکن ما را از پذیرفتن نیکی هایش ای راهنمای به سوی حق آشکار

 

خوش به سعادت کسانی که تونستن اعمال شب قدر انجام بدن

 

     اگر دست علی دست خدا نیست

                                                                                                                                                 چرا دست کسی مشکل گشا نیست

                                         یا علی مدد