راهی روشنی در:  چاپ
تاریخ : جمعه 13 مهر‌ماه سال 1386

روایت:

 

امام رضا (ع): کارهای نیک در این ماه ثواب مضاعف دارد و اعمال خیر مورد

 

قبول واقع می شود.

 

 

 

دعای روز بیست و سوم:

 

خدایا بشوی مرا در این روز از گناه و پاکم نما دراین روز عیب ها و آزمایش

 

 کن دلم را به پرهیزکاری دل ای چشم پوش لغزش های گناهکاران.

 

مناجات نامه:

 

الهی تو خود گواهی که این سخنان از بی تابی است بر ما بتاب.