اندیشه ای در  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 17 مهر‌ماه سال 1386

    دعای روز بیست وششم:


ای خدا در این روز سعیم را در راه طاعتت بپذیر وجزای خیر عطا فرما وگناهم

را در این روز ببخش و عملم را مقبول وعیبم را مستور گردان, ای بهترین شنوای صدای خلق.