التماس دعا داریم ها در  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 19 مهر‌ماه سال 1386

دعای روز بیست ونهم:


خدایا در این روز مرا سراپا به رحمت خود در پوشان وهم توقیق وحفظ از گناهان

 

روزی فرما ودلم را از تاریکیهای مشکوک واوهام پاک دار ای مهربان بر بندگان مومنت .