روشنی به سوی خدا در  چاپ
تاریخ : شنبه 21 مهر‌ماه سال 1386

دعای روز سی ام


خداوندا در این روز روزه مرا با جزای خیر ومقبول حضرتت آن گونه قرار ده که مورد

 

پسند خود ورسولت واقع گردد وفروع آن را به واسطه اصول آن که ایمان وتوجه به

 

 توست محکم اساس گردان به حق سید ما محمد وآل اطهارش وستایش خدای را که

 

پروردگار عالمیان است .

 

اول ماه رمضان رحمت ،وسط آن مغفرت و آخر آن نجات از دوزخ است .


 

 

رمضانی دیگر در عمر ما غروب کرد !!!!!!

خداوندا  این آخرین رمضان عمر ما قرار مده!!! 

 آرزو می کنم خیر وبرکات این ماه عزیز را به همه

روزه دارانت اعطا کرده باشی !!!!

**********************