پرتوی به سوی آسمان خدا  چاپ
تاریخ : شنبه 23 شهریور‌ماه سال 1387

  هوالمحبوب  

سلام دوستان ببخشید که از اول ماه نتونستم وبلاگ روامده کنم خوشحالم که خداوند  

               توفیقی داد  که یک  مار رمضان دیگه در خدمت دوستای 

                                     گلم باشم.                                              

                                                                

                                                                     دعای روز دوازدهم 

 

اَللّهُمَّ زَیِّنِّی فیهِ بالسِّترِ وَ الْعَفافِ ، وَ اسْتُرنی فیهِ بِلِِِباسِ الْقُنُوعِ و َالکَفافِ ، وَ احْمِلنی فیهِ  

 

عَلَى الْعَدْلِ وَ الْإنصافِ ،  وَ آمنِّی فیهِ مِنْ کُلِّ ما اَخافُ بِعِصْمَتِکَ یاعصمَةَ الْخائفینَ .   

 

 

خدایا زینت ده مرا آن با پوشش وپاکدامنی و بپوشانم در آن با جامهْ قناعت وخودداری

 

 وادارم نما در آن برعدل وانصاف وآسوده ام  در آن ازهرچیز که می ترسم

 

به نگاهداری خودت  ای نگه دار ترسناکان.  

 

O God, on this day,beautify me with covering and chastity,cover me with the clothes of   

 contentment and sufficiencylet me adhere to justice and fairness,and keep me safe from  

all that I fear,by Your protection, O the protector of the frightened.