نور سحر  چاپ
تاریخ : شنبه 30 شهریور‌ماه سال 1387

دعای روز هجدهم 

اَللّهُمَّ نَبِّهنی فیهِ لِبَرَکاتِ أسحارِهِ ، وَ نوِّرْ قَلْبی بِضِیاءِ أنوارِهِ ، وَ خُذْ بِکُلِّ أعْضائِی إلى اتِّباعِ آثارِهِ بِنُورِکَ یا مُنَوِّرَ 

 

 قُلُوبِ العارفینَ .

خداوندا! مرا در این روز برای کسب برکات و فیوضات سحرها بیدار و متنبه ساز  

 

و دلم را  به روشنی فجر صادق و انوار سحر منور گردان و تمام اعضا و جوارحم 

 

 را برای آثار و برکات این روز مسخر فرما، به حق نور جمال خودت،  

 

 ای روشنی بخش دلهای عارفان!

 

O God, on this day,awaken me for the blessings of its early mornings,Illuminate my heart with the brightness of its rays,let every part of my body follow its effects, by Your light,O the illuminator of the hearts of those who know.