روز بیست و ششم  چاپ
تاریخ : دوشنبه 8 مهر‌ماه سال 1387

دعای روز بیست و ششم 

أللّهُمَّ اجْعَلْ سَعْیی فیهِ مَشکوراً ، وَ ذَنبی فیهِ مَغفُوراً ، وَ عَمَلی فیهِ مَقبُولاً ، وَ عَیْببی فیهِ مَستوراً ی 

 

ا أسمَعَ السّامعینَ .

خداوندا! در این روز سعی و کوششم را در راه طاعتت بپذیر و جزای خیر عطایم فرما و 

 

 گناهانم را در این روز ببخش و عملم را مقبول درگاهت ساز و عیبم را مستور گردان،  

 

ای بهترین شنوای دعای خلق!

O God, on this day.Make my efforts worthy of appreciation,and my sins forgiven, my deeds accepted,my flaws concealed,O the best of those who hear