ایستگاه بیشت هشتم **  چاپ
تاریخ : دوشنبه 8 مهر‌ماه سال 1387

دعای روز بیست و هشتم 

  

أللّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّی فیهِ مِنَ النَّوافِلِ ، وَ أکْرِمنی فیهِ بِإحضارِ المَسائِلِ ، وَ قَرِّبْ فیهِ وَسیلَتی إلیکَ 

 

 مِنْ بَیْنِ الوَسائِلِ ، یا مَن لا یَشْغَلُهُ إلحاحُ المُلِحِّینَ .

خداوندا! در این روز به اعمال نافله و مستحبات مرا بهره وافر عطا فرما و به حاضر و  

 آماده ساختن مسائل اموری که در دنیا و آخرت به آن نیاز دارم، در حقم کرم فرما و وسیله  

 مرا بین وسائل و اسباب به سوی حضرتت نزدیک ساز، ای خدایی که سماحت و الحاح بندگان  

 تو را از کار لطف و جود و بخشش باز نخواهد داشت! 

O God, on this day,grant me a share in its Nawafil (recommended prayers),honor me by attending to my problems,make closer the means to approach You, from all the means,O One who is not preoccupied by the requests of the beseechers.