همنوای دل **‌!!  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 9 مهر‌ماه سال 1387

 

دعای روز بیست و نهم

 

 

  

أللّهُمَّ غَشِّنی فیهِ بالرَّحْمَةِ ، وَ ارْزُقنی فیهِ التَّوفیقَ وَ العِصْمَةَ ، وَ طَهِّر قَلبی مِن غیاهِبِ التُّهمَةِ ،  

 

یارَحیماً  بِعبادِهِ المُؤمنینَ .

خداوندا! در این روز مرا سراپا به رحمت خود درپوشان و هم توفیق و حفظ از گناهان روزی  

 

فرما  و دلم را از  تاریکی های شک آور و اوهام باطل پاک دار، ای خدای مهربان 

 

 بر اهل ایمان!

O God, on this day,cover me with Your mercy,grant me in it success and protection,purify my heart from the darkness, of false accusations,O the Merciful to His believing servants.