محرم آمد...........  چاپ
تاریخ : دوشنبه 9 دی‌ماه سال 1387

 

 

  

محرم، ماه ایثار و از جان گذشتگی است! ماه عشق و شور و فریاد است!   

ماه سرافرازی بر فراز نیزه هاست!  


ماه آمیختن با خون و آمیختن عشق  

 

خدایا بار گناهم زیاده...دیگه با چه روی پیرهن مشکی اقا رو بپوشم.....با چه عشق پاکی به سینه مون بزنیم جز عشق حسین.......!!!همین عشق است که دلهای سیاهمونو پا کنه 

خدایا.....تو غفوری تو....رحیمی توبخشنده ای به عظمتت قسم مارو تا نیامرزده ای ونبخشیده ای از این دنیا مبر...