آرام بخش یازدهم  چاپ
تاریخ : یکشنبه 1 مهر‌ماه سال 1386

دعای روز یازدهم

 

الهی دوست گردان به من در این روز نیکی را وناپسند بدار در این روز فسق و

 

نافرمانی را وحرام کن بر من در آن خشم وسوزندگی را به یاریت  ای دادرس دادخواهان .

 

 

 
خدایا  به داده هایت شکر .
 
          به نداده هایت شکر .
 
          به گرفته هایت شکر .
 
چون    داده هایت نعمت .
 
         نداده هایت حکمت .
 
و       گرفتنه هایت امتحان است
 
 یاحق***********