پرتوی به سوی آسمان در  چاپ
تاریخ : یکشنبه 8 مهر‌ماه سال 1386

دعای روز هجدهم

خدایا آگاهم نما در آن برای برکات سحر هایش و روشن کردن

 

 در آن دلم را به پرتو انوارش وبگمار به همه اعضایم به پیروی آثارش

 

به نور خودت ای روشنی بخش دلهای حق شناسان.

 

امشب.......؟؟؟ چه اتفاق ناگواری می افته

یا امیر المومنین!!!

خدایا کاری کن که بهره کافی از این شبها را ببریم